Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021

 •   06/07/2021 11:22:30 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Điều lệ Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

Dự thảo Điều lệ Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

 •   01/06/2021 04:34:43 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

 •   01/06/2021 04:33:36 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

 •   01/06/2021 04:32:21 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Bến xe Quảng Ngãi

 •   01/06/2021 04:30:55 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

 •   01/06/2021 04:24:47 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; dự toán thù lao năm 2021

Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; dự toán thù lao năm 2021

 •   01/06/2021 04:23:10 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

 •   01/06/2021 04:19:34 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021

Báo cáo tình hình tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021

 •   01/06/2021 04:16:18 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020

 •   01/06/2021 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây